CÔNG TÁC TỔ CHỨC

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH

Tin mới

Những thông tin vừa mới cập nhật

Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Công Duy giữ chức phó Trưởng Phòng Thanh tra giáo dục Đọc tiếp.

16/07/2015

Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Công Duy giữ chức phó Trưởng Phòng Thanh tra giáo dục Đọc tiếp.

16/07/2015

Thông báo về việc lập danh sách và nộp hình giảng viên, cán bộ viên chức để làm thẻ xe (thẻ từ) tại cơ sở 2C Phổ Quang Đọc tiếp.

14/07/2015

Đăng nhập

Tin tức

Cập nhật tin tức, sự kiện của Trường

Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Công Duy giữ chức phó Trưởng Phòng Thanh tra giáo dục Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
16/07/2015

Thông báo về việc lập danh sách và nộp hình giảng viên, cán bộ viên chức để làm thẻ xe (thẻ từ) tại cơ sở 2C Phổ Quang Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
14/07/2015

Mã giảng viên Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
14/07/2015