CÔNG TÁC TỔ CHỨC

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH

Tin mới

Những thông tin vừa mới cập nhật

Thông báo về việc cử cán bộ tham gia dự tuyển học bỗng Thạc Sỹ tại Hàn Quốc Đọc tiếp.

20/04/2015

Thông báo về việc cử cán bộ tham gia dự tuyển học bỗng Thạc Sỹ tại Hàn Quốc Đọc tiếp.

20/04/2015

Quyết định về việc bổ nhiệm TS Nguyễn Ngọc Trân Châu giữ chức vụ Trưởng khoa Ngoại ngữ Đọc tiếp.

13/04/2015

Đăng nhập

Tin tức

Cập nhật tin tức, sự kiện của Trường

Thông báo về việc cử cán bộ tham gia dự tuyển học bỗng Thạc Sỹ tại Hàn Quốc Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
20/04/2015

Quyết định về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Tài chính - Marketing giai đoạn 2015 - 2017 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
01/04/2015

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động Trường Đại học Tài chính - Marketing giai đoạn 2015 - 2017 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
26/03/2015