CÔNG TÁC TỔ CHỨC

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH

Tin mới

Những thông tin vừa mới cập nhật

Mẫu soạn thảo công văn có tên loại như: Thông báo, Báo cáo, kế hoạch .... Đọc tiếp.

30/10/2014

Mẫu soạn thảo Tờ Trình Đọc tiếp.

30/10/2014

Mẫu soạn thảo Quyết định Đọc tiếp.

30/10/2014

Đăng nhập

Tin tức

Cập nhật tin tức, sự kiện của Trường

Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Kỷ niệm 10 năm đào tạo trình độ đại học 2004 - 2014 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
30/10/2014

Lễ khai giảng Khóa 10 - Đào tạo liên thông lên đại học và Khóa 2 - Đào tạo văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
29/10/2014

Kế hoạch tổ chức Hội thảo " 10 năm đào tạo đại học của Trường đại học Tài chính - Marketing" Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
29/10/2014