CÔNG TÁC TỔ CHỨC

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH

Tin mới

Những thông tin vừa mới cập nhật

Thông báo kết quả xét nâng bậc lương thường xuyên quí - Năm 2015 và Kết quả xét nâng phụ cấp thâm niên Nhà giáo năm 2015 Đọc tiếp.

03/02/2015

Danh sách cấp mã số thẻ giữ xe cho Thầy cô tại cơ sở 2C Phổ Quang, Quận Tân Bình, Tp. HCM Đọc tiếp.

03/02/2015

Quyết định về việc công nhận điển hình tiên tiến Trường Đại học Tài chính - Marketing năm 2015 Đọc tiếp.

16/01/2015

Đăng nhập

Tin tức

Cập nhật tin tức, sự kiện của Trường

Danh sách cấp mã số thẻ giữ xe cho Thầy cô tại cơ sở 2C Phổ Quang, Quận Tân Bình, Tp. HCM Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
03/02/2015

Thông báo về việc yêu cầu cung cấp thông tin để hoàn thiện đề án đào tạo Tiến sĩ Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
13/01/2015

báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác tháng 12/2014 và kế hoạch công tác tháng 01 và 02/2015 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
09/01/2015