CÔNG TÁC TỔ CHỨC

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH

Tin mới

Những thông tin vừa mới cập nhật

Mẫu đánh giá phân loại viên chức mẫu 1B Đọc tiếp.

23/10/2017

Mẫu đánh giá phân loại viên chức (mẫu số 2) Đọc tiếp.

23/10/2017

Mẫu chấm điểm tập thể Đọc tiếp.

23/10/2017

Đăng nhập

Tin tức

Cập nhật tin tức, sự kiện của Trường

Các biểu mẫu dùng cho quy hoạch cán bộ năm 2017 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
22/09/2017

Kế hoạch Hội nghị cán bộ viên chức Trường Đại học Tài chính - Marketing năm 2017 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
23/12/2016

Thông báo về việc nghĩ tết Dương lịch và tết Âm lịch năm Đinh Dậu 2017 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
23/12/2016