CÔNG TÁC TỔ CHỨC

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH

Tin mới

Những thông tin vừa mới cập nhật

Phiếu đề nghị sử dụng xe công Đọc tiếp.

04/04/2018

Quyết định số 2796/QĐ-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP Đọc tiếp.

20/03/2018

Hướng dẫn số 184/HD-ĐHTCM ngày 04/3/2016 về Quy trình xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc Đọc tiếp.

20/03/2018

Đăng nhập

Tin tức

Cập nhật tin tức, sự kiện của Trường

Các biểu mẫu dùng cho quy hoạch cán bộ năm 2017 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
22/09/2017

Kế hoạch Hội nghị cán bộ viên chức Trường Đại học Tài chính - Marketing năm 2017 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
23/12/2016

Thông báo về việc nghĩ tết Dương lịch và tết Âm lịch năm Đinh Dậu 2017 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
23/12/2016