CÔNG TÁC TỔ CHỨC

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH

Tin mới

Những thông tin vừa mới cập nhật

Quyết định về việc ban hành quy định về hoạt động Khoa học và Công nghệ thuộc UFM Đọc tiếp.

11/08/2017

Cơ cấu nhân sự phòng Tổ chức - Hành chính Đọc tiếp.

11/08/2017

Quyết định về việc ban hành quy chế về quản lý và sử dụng tài sản, công cụ dụng cụ Đọc tiếp.

11/08/2017

Đăng nhập

Tin tức

Cập nhật tin tức, sự kiện của Trường

Kế hoạch Hội nghị cán bộ viên chức Trường Đại học Tài chính - Marketing năm 2017 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
23/12/2016

Thông báo về việc nghĩ tết Dương lịch và tết Âm lịch năm Đinh Dậu 2017 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
23/12/2016

Thông báo kết luận sáng kiến cải tiến năm 2016 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
15/12/2016