CÔNG TÁC TỔ CHỨC

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH

Tin mới

Những thông tin vừa mới cập nhật

Danh khen thưởng giảng viên, viên chức văn phòng thực hiện vượt định mức khối lượng NCKH năm học 2014 - 2015 Đọc tiếp.

02/10/2015

Quyết định về việc khen thưởng cho giảng viên, viên chức văn phòng thực hiện vượt định mức NCKH năm học 2014 - 2015 Đọc tiếp.

02/10/2015

Kế hoạch xét tuyển đặc cách đối với giảng viên Đọc tiếp.

01/10/2015

Đăng nhập

Tin tức

Cập nhật tin tức, sự kiện của Trường

Kế hoạch xét tuyển đặc cách đối với giảng viên Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
01/10/2015

Thông báo về kết quả bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2014 - 2015 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
25/09/2015

Quyết định về việc điều chỉnh bậc lương cho viên chức Hoàng Bích Ngọc, giảng viên khoa Du lịch Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
25/09/2015