CÔNG TÁC TỔ CHỨC

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH

Tin mới

Những thông tin vừa mới cập nhật

Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với ông Đặng Trường Giang, giảng viên Khoa GDQP - GDTC Đọc tiếp.

03/05/2017

Quyết định về việc cử cán bộ tham dự tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng tài liệu giảng dạy" Đọc tiếp.

03/05/2017

Quyết định về việc cho bà Phạm Thị Hương thôi giữ chức vụ lãnh đạo tại Phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng kể từ ngày 18/04/2017 Đọc tiếp.

03/05/2017

Đăng nhập

Tin tức

Cập nhật tin tức, sự kiện của Trường

Kế hoạch Hội nghị cán bộ viên chức Trường Đại học Tài chính - Marketing năm 2017 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
23/12/2016

Thông báo về việc nghĩ tết Dương lịch và tết Âm lịch năm Đinh Dậu 2017 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
23/12/2016

Thông báo kết luận sáng kiến cải tiến năm 2016 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
15/12/2016