CÔNG TÁC TỔ CHỨC

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH

Tin mới

Những thông tin vừa mới cập nhật

Thông báo về việc hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp khoa, phòng, bộ môn thuộc khoa vả tương đương giai đoạn 2016 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026 Đọc tiếp.

22/09/2017

Các biểu mẫu dùng cho quy hoạch cán bộ năm 2017 Đọc tiếp.

22/09/2017

Các biểu mẫu dùng cho quy hoạch cán bộ năm 2017 Đọc tiếp.

22/09/2017

Đăng nhập

Tin tức

Cập nhật tin tức, sự kiện của Trường

Các biểu mẫu dùng cho quy hoạch cán bộ năm 2017 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
22/09/2017

Kế hoạch Hội nghị cán bộ viên chức Trường Đại học Tài chính - Marketing năm 2017 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
23/12/2016

Thông báo về việc nghĩ tết Dương lịch và tết Âm lịch năm Đinh Dậu 2017 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
23/12/2016