CÔNG TÁC TỔ CHỨC

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH

Tin mới

Những thông tin vừa mới cập nhật

Thông báo về việc tham dự khóa đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu Đọc tiếp.

24/03/2017

Thông báo về việc giao TS Nguyễn Xuân Trường phụ trách khoa Marketing kể từ ngày 01/04/2017 đến khi có quyết định Trưởng khoa mới Đọc tiếp.

24/03/2017

Quyết định về việc tiếp nhận trở lại công tác sau thời gian nghỉ không lương đối với bà Phan Thị Mỹ Hạnh, giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng Đọc tiếp.

23/03/2017

Đăng nhập

Tin tức

Cập nhật tin tức, sự kiện của Trường

Kế hoạch Hội nghị cán bộ viên chức Trường Đại học Tài chính - Marketing năm 2017 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
23/12/2016

Thông báo về việc nghĩ tết Dương lịch và tết Âm lịch năm Đinh Dậu 2017 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
23/12/2016

Thông báo kết luận sáng kiến cải tiến năm 2016 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
15/12/2016