CÔNG TÁC TỔ CHỨC

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH

Tin mới

Những thông tin vừa mới cập nhật

Kế hoạch Hội nghị cán bộ viên chức Trường Đại học Tài chính - Marketing năm 2017 Đọc tiếp.

23/12/2016

Kế hoạch Hội nghị cán bộ viên chức Trường Đại học Tài chính - Marketing năm 2017 Đọc tiếp.

23/12/2016

Quyết định về việc kéo dài thời gian công tác đối với ông Nguyễn Hoàng Quế, giảng viên khoa Ngoại ngữ đến hết ngày 31/10/2017 Đọc tiếp.

23/12/2016

Đăng nhập

Tin tức

Cập nhật tin tức, sự kiện của Trường

Kế hoạch Hội nghị cán bộ viên chức Trường Đại học Tài chính - Marketing năm 2017 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
23/12/2016

Thông báo về việc nghĩ tết Dương lịch và tết Âm lịch năm Đinh Dậu 2017 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
23/12/2016

Thông báo kết luận sáng kiến cải tiến năm 2016 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
15/12/2016