CÔNG TÁC TỔ CHỨC

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH

Tin mới

Những thông tin vừa mới cập nhật

Quyết định về việc ban hành Quy định về ký và trình ký văn bản của UFM Đọc tiếp.

22/02/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định về ký và trình ký văn bản của UFM Đọc tiếp.

22/02/2017

Kế hoạch Hội nghị cán bộ viên chức Trường Đại học Tài chính - Marketing năm 2017 Đọc tiếp.

23/12/2016

Đăng nhập

Tin tức

Cập nhật tin tức, sự kiện của Trường

Kế hoạch Hội nghị cán bộ viên chức Trường Đại học Tài chính - Marketing năm 2017 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
23/12/2016

Thông báo về việc nghĩ tết Dương lịch và tết Âm lịch năm Đinh Dậu 2017 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
23/12/2016

Thông báo kết luận sáng kiến cải tiến năm 2016 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
15/12/2016