CÔNG TÁC TỔ CHỨC

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH

Tin mới

Những thông tin vừa mới cập nhật

Bảng phân công trực phục vụ xe công Đọc tiếp.

03/08/2015

Bảng phân công trực phục vụ xe công Đọc tiếp.

03/08/2015

Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm TS Nguyễn Văn Thuận Trưởng Ban cơ bản thuộc Trường ĐH Mở Tp. HCM giữ chức Trưởng khoa Thuế - Hải quan từ ngày 01/08/2015 Đọc tiếp.

03/08/2015

Đăng nhập

Tin tức

Cập nhật tin tức, sự kiện của Trường

Bảng phân công trực phục vụ xe công Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
03/08/2015

Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm TS Nguyễn Văn Thuận Trưởng Ban cơ bản thuộc Trường ĐH Mở Tp. HCM giữ chức Trưởng khoa Thuế - Hải quan từ ngày 01/08/2015 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
03/08/2015

Quyết định chấm dựt hợp đồng lao động đối với Ông Nguyễn Văn Chiểu, nhân viên bảo vệ thuộc Phòng Tổ chức - Hành chính Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
31/07/2015