CÔNG TÁC TỔ CHỨC

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH

Tin mới

Những thông tin vừa mới cập nhật

Thông báo các thủ tục đối với người mới trúng tuyển viên chức Đọc tiếp.

13/04/2016

Thông báo các thủ tục đối với người mới trúng tuyển viên chức Đọc tiếp.

13/04/2016

Thông báo về việc phân công cán bộ - viên chức hướng dẫn viên chức tập sự Đọc tiếp.

13/04/2016

Đăng nhập

Tin tức

Cập nhật tin tức, sự kiện của Trường

Thông báo các thủ tục đối với người mới trúng tuyển viên chức Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
13/04/2016

Thông báo về việc giới thiệu viên chức trúng tuyển năm 2015 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
13/04/2016

Thông báo về việc miễn thực hiện chế độ tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với người trúng tuyển viên chức năm 2015 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
08/04/2016