CÔNG TÁC TỔ CHỨC

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH

Tin mới

Những thông tin vừa mới cập nhật

Thông báo về việc làm thẻ và đeo thẻ viên chức Đọc tiếp.

21/10/2016

Thông báo về việc thực hiện đánh giá phân loại công chức, viên chức và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2016 Đọc tiếp.

06/10/2016

Báo cáo công tác chuyển bị tài liệu phục vụ công tác kiểm tra của Bộ Nội Vụ Đọc tiếp.

06/10/2016

Đăng nhập

Tin tức

Cập nhật tin tức, sự kiện của Trường

Thông báo về việc làm thẻ và đeo thẻ viên chức Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
21/10/2016

Kế hoạch tổ chức Lễ lỷ niệm 40 năm ngày truyền thống UFM (01/9/1976 - 01/9/2016) và kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
07/09/2016

Thông báo về việc viết bài làm kỷ yếu nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
07/09/2016