CÔNG TÁC TỔ CHỨC

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH

Tin mới

Những thông tin vừa mới cập nhật

Quyết định về việc công nhận điển hình tiên tiến Trường Đại học Tài chính - Marketing năm 2015 Đọc tiếp.

16/01/2015

Biên bản họp của đơn vị Đọc tiếp.

13/01/2015

Danh sách đề nghị nâng lương trước hạn Đọc tiếp.

13/01/2015

Đăng nhập

Tin tức

Cập nhật tin tức, sự kiện của Trường

Thông báo về việc yêu cầu cung cấp thông tin để hoàn thiện đề án đào tạo Tiến sĩ Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
13/01/2015

báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác tháng 12/2014 và kế hoạch công tác tháng 01 và 02/2015 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
09/01/2015

Thông báo về việc thống nhất chữ ký trên văn bằng tốt nghiệp và quy trình quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên các khóa hệ chính quy Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
08/01/2015