CÔNG TÁC TỔ CHỨC

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH

Tin mới

Những thông tin vừa mới cập nhật

Danh mục bảo hiểm Y tế năm 2016 Đọc tiếp.

23/12/2015

Danh mục bảo hiểm Y tế năm 2016 Đọc tiếp.

23/12/2015

Quyết định về việc nâng bậc lương đối với ông Nguyễn Văn Hội, giảng viên khoa Quản trị kinh doanh Đọc tiếp.

15/12/2015

Đăng nhập

Tin tức

Cập nhật tin tức, sự kiện của Trường

Danh mục bảo hiểm Y tế năm 2016 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
23/12/2015

Quyết định về việc điều động ông Nguyễn Thành Đông, chuyên viên Phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng sang công tác tại Phòng Công tác sinh viên từ ngày 01/01/2016 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
15/12/2015

Quyết định về việc bổ nhiệm vào ngạch Giảng viên chính do được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với Ông Phạm Hữu Hồng Thái, Phó Hiệu trưởng từ ngày 01/11/2015 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
10/12/2015