CÔNG TÁC TỔ CHỨC

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH

Tin mới

Những thông tin vừa mới cập nhật

Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng đối với ông Nguyễn Thanh Xuân, nhân viên bảo vệ Ban quản lý các cơ sở đào tạo từ ngày 01/10/2015 Đọc tiếp.

08/10/2015

Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng đối với ông Nguyễn Thanh Xuân, nhân viên bảo vệ Ban quản lý các cơ sở đào tạo từ ngày 01/10/2015 Đọc tiếp.

08/10/2015

Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Lâm Sơn, giảng viên kiêm chức Trung tâm hợp tác Quốc tế từ ngày 02/10/2015 Đọc tiếp.

08/10/2015

Đăng nhập

Tin tức

Cập nhật tin tức, sự kiện của Trường

Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng đối với ông Nguyễn Thanh Xuân, nhân viên bảo vệ Ban quản lý các cơ sở đào tạo từ ngày 01/10/2015 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
08/10/2015

Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Lâm Sơn, giảng viên kiêm chức Trung tâm hợp tác Quốc tế từ ngày 02/10/2015 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
08/10/2015

Quyết định về việc tiếp nhận trở lại công tác sau thời gian nghỉ không hưởng lương đối với Ông Ngô Hồng Giang từ ngày 01/10/2015 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
08/10/2015