CÔNG TÁC TỔ CHỨC

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH

Tin mới

Những thông tin vừa mới cập nhật

Thông báo về việc khen thưởng cho Giảng viên, CBVC nhân dịp kỷ niệm 10 năm đào tạo Đại học (2004 - 2014) Đọc tiếp.

13/11/2014

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác tháng 10/2014 và kế hoạch công tác tháng 11/2014 Đọc tiếp.

13/11/2014

Công văn về việc cử Giảng viên - Cán bộ viên chức tham gia công tác coi thi tuyển sinh cao học Khóa 6 - Năm 2014 Đọc tiếp.

10/11/2014

Đăng nhập

Tin tức

Cập nhật tin tức, sự kiện của Trường

Công văn về việc cử Giảng viên - Cán bộ viên chức tham gia công tác coi thi tuyển sinh cao học Khóa 6 - Năm 2014 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
10/11/2014

Thông báo về việc tham dự chương trình đi bộ đồng hành cùng UFM chào mừng 10 năm đào tạo Đại học (2004 - 2014) Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
07/11/2014

Thông báo về việc sử dụng Biểu trưng kỷ niệm 10 năm đào tạo Đại học Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
07/11/2014