CÔNG TÁC TỔ CHỨC

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH

Tin mới

Những thông tin vừa mới cập nhật

Thông báo về việc xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" Đọc tiếp.

11/07/2016

Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ban hành Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục Đọc tiếp.

11/07/2016

Quyết định số 27-2005/BGD-ĐT ban hành quy chế xét tặng kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp giáo dục" Đọc tiếp.

11/07/2016

Đăng nhập

Tin tức

Cập nhật tin tức, sự kiện của Trường

Các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngảy truyền thống UFM (01/09/1976 - 01/09/2016) Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
02/06/2016

Thông báo về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp, Giảng viên chính năm 2016 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
02/06/2016

Thông báo các thủ tục đối với người mới trúng tuyển viên chức Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
13/04/2016