CÔNG TÁC TỔ CHỨC

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH

Tin mới

Những thông tin vừa mới cập nhật

Thông báo kết luận của Hội nghị tổng kết công tác tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ của UFM từ năm 2012 - 2016 Đọc tiếp.

26/09/2016

Thông báo về đối tượng và hồ sơ trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy tập trung học kỳ cuối năm 2016 Đọc tiếp.

26/09/2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng biên tập kỷ yếu 40 năm ngày truyền thống UFM Đọc tiếp.

26/09/2016

Đăng nhập

Tin tức

Cập nhật tin tức, sự kiện của Trường

Kế hoạch tổ chức Lễ lỷ niệm 40 năm ngày truyền thống UFM (01/9/1976 - 01/9/2016) và kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
07/09/2016

Thông báo về việc viết bài làm kỷ yếu nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
07/09/2016

Các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngảy truyền thống UFM (01/09/1976 - 01/09/2016) Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
02/06/2016