CÔNG TÁC TỔ CHỨC

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH

Tin mới

Những thông tin vừa mới cập nhật

Quyết định về việc cử cán bộ tham dự diễn đàn "Nhân rộng mô hình đào tạo định hướng ứng dụng tại Việt Nam: Kết quả và kinh nghiệm từ dự án POHE" Đọc tiếp.

27/11/2015

Quyết định về việc cử Ông Nguyễn Ngọc Tân - Trưởng ban Quản lý các cơ sở đào tạo đi học nghiên cứu sinh tại Trường Thể dục thể thao Tp. HCM từ tháng 11/2015 Đọc tiếp.

27/11/2015

Quyết định về việc cử Ông Nguyễn Ngọc Tân - Trưởng ban Quản lý các cơ sở đào tạo đi học nghiên cứu sinh tại Trường Thể dục thể thao Tp. HCM từ tháng 11/2015 Đọc tiếp.

27/11/2015

Đăng nhập

Tin tức

Cập nhật tin tức, sự kiện của Trường

Quyết định về việc cử Ông Nguyễn Ngọc Tân - Trưởng ban Quản lý các cơ sở đào tạo đi học nghiên cứu sinh tại Trường Thể dục thể thao Tp. HCM từ tháng 11/2015 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
27/11/2015

Quyết định về việc khen thưởng danh hiệu "Giảng viên trẻ tiêu biểu và viên chức trẻ, giỏi, thân thiện năm 2015" Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
25/11/2015

Hướng dẫn kê khai tài sản năm 2015 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
23/11/2015