CÔNG TÁC TỔ CHỨC

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH

Tin mới

Những thông tin vừa mới cập nhật

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động Trường Đại học Tài chính - Marketing giai đoạn 2015 - 2017 Đọc tiếp.

26/03/2015

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động Trường Đại học Tài chính - Marketing giai đoạn 2015 - 2017 Đọc tiếp.

26/03/2015

Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu " Nhà giáo Nhân dân", " Nhà giáo ưu tú" Đọc tiếp.

26/03/2015

Đăng nhập

Tin tức

Cập nhật tin tức, sự kiện của Trường

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động Trường Đại học Tài chính - Marketing giai đoạn 2015 - 2017 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
26/03/2015

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Trường Đại học Tài chính - Marketing Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
02/03/2015

Mẫu công văn cử ứng viên dự tuyển đi đào tạo trình độ Tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
02/03/2015