CÔNG TÁC TỔ CHỨC

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH

Tin mới

Những thông tin vừa mới cập nhật

Kế hoạch thực hiện biên soạn câu hỏi thi tuyển dụng công chức ngành Tài chính Đọc tiếp.

13/06/2016

Thông báo số 783 ngày 27 tháng 08 năm 2015 về việc áp dụng đơn giá tiết giảng và các thù lao khác chương trình cử nhân (Chất lượng cao, chất lượng cao tiếng anh toàn phần, liên kết quốc tế) và chương trình thạc sĩ liên kết quốc tế năm học 2015 - 2016 Đọc tiếp.

13/06/2016

Quyết định 768 về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên UFM Đọc tiếp.

13/06/2016

Đăng nhập

Tin tức

Cập nhật tin tức, sự kiện của Trường

Các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngảy truyền thống UFM (01/09/1976 - 01/09/2016) Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
02/06/2016

Thông báo về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp, Giảng viên chính năm 2016 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
02/06/2016

Thông báo các thủ tục đối với người mới trúng tuyển viên chức Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
13/04/2016