Thông báo số 2096/TB-ĐHTCM ngày 15/9/2023 của UFM về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữ cháy tại trụ sở và các cơ sở của Trường  
Thông báo số 2645/TB-ĐHTCM ngày 16/12/2022 của UFM về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ sở của Trường  
Kế hoạch số 2460/KH-ĐHTCM ngày 30/11/2022 của UFM về việc tổ chức tổ chức tập huấn, diễn tập PCCC và CNCH năm 2022 (Cơ sở Quận 7)  
Quyết định số 2932/QĐ-ĐHTCM ngày 08/11/2022 của UFM về việc thành lập Đội PCCC cơ sở Long Trường, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM  
Quyết định số 2915/QĐ-ĐHTCM ngày 07/11/2022 của UFM ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy PCCC Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Quyết định số 2914/QĐ-ĐHTCM ngày 07/11/2022 của UFM ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội PCCC tại trụ sở và các cơ sở của Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Quyết định số 2736/QĐ-ĐHTCM ngày 17/10/2022 của UFM về việc thành lập Đội PCCC cơ sở 27 Tân Mỹ, P. Tân Thuận Tây, Q.7, TP.HCM  
Quyết định số 2735/QĐ-ĐHTCM ngày 17/10/2022 của UFM về việc thành lập Đội PCCC cơ sở 306 và 343/4 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q. Tân Bình, TP.HCM  
Quyết định số 2734/QĐ-ĐHTCM ngày 17/10/2022 của UFM về việc thành lập Đội PCCC trụ sở 778 Nguyễn Kiệm, P.4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM  
Quyết định số 2733/QĐ-ĐHTCM ngày 17/10/2022 của UFM về việc thành lập Đội PCCC cơ sở Thủ Đức, số B2/1A, Đường 385, P. Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM