Thông báo 805/TB-ĐHTCM của UFM về Kết luận cuộc họp giao ban Quý II/2021