Quyết định về việc cử giảng viên tham gia Bồi dưỡng chính trị năm 2017  
 • 15/09/2017

Quyết định về việc cử giảng viên tham gia Bồi dưỡng chính trị năm 2017

Quyết định về việc cử giảng viên tham gia Bồi dưỡng chính trị năm 2017

Quyết định về việc cử ông Đặng Văn Út học thạc sĩ Kinh tế  
 • 15/09/2017

Quyết định về việc cử ông Đặng Văn Út học thạc sĩ Kinh tế

Quyết định về việc cử ông Đặng Văn Út học thạc sĩ Kinh tế

Quyết định về việc cử bà Hoàng Thu Thảo đi học nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Thượng Hải - Trung Quốc từ 01/09/2017 đến 15/07/2020  
 • 15/09/2017

Quyết định về việc cử bà Hoàng Thu Thảo đi học nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Thượng Hải - Trung Quốc từ 01/09/2017 đến 15/07/2020

Quyết định về việc cử bà Hoàng Thu Thảo đi học nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Thượng Hải - Trung Quốc từ 01/09/2017 đến 15/07/2020

Quyết định về việc cử bà Tạ Hoàng Thùy Trang - Giảng viên Khoa Thương mại đi học nghiên cứu sinh từ tháng 10 năm 2017  
 • 15/09/2017

Quyết định về việc cử bà Tạ Hoàng Thùy Trang - Giảng viên Khoa Thương mại đi học nghiên cứu sinh từ tháng 10 năm 2017

Quyết định về việc cử bà Tạ Hoàng Thùy Trang - Giảng viên Khoa Thương mại đi học nghiên cứu sinh từ tháng 10 năm 2017

Quyết định về việc cử bà Lê Minh Phương Mai, giàng viên Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh BĐS tham dự khóa học ngắn hạn Phân tích số liệu với phần mềm SPSS và AMOS  
 • 03/05/2017

Quyết định về việc cử bà Lê Minh Phương Mai, giàng viên Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh BĐS tham dự khóa học ngắn hạn Phân tích số liệu với phần mềm SPSS và AMOS

Quyết định về việc cử bà Lê Minh Phương Mai, giàng viên Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh BĐS tham dự khóa học ngắn hạn Phân tích số liệu với phần mềm SPSS và AMOS

Quyết định về việc cử bà Phạm Thanh Truyền, giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng dự tuyển nghiên cứu sinh ngành TC-NH tại UFM  
 • 03/05/2017

Quyết định về việc cử bà Phạm Thanh Truyền, giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng dự tuyển nghiên cứu sinh ngành TC-NH tại UFM

Quyết định về việc cử bà Phạm Thanh Truyền, giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng dự tuyển nghiên cứu sinh ngành TC-NH tại UFM

Quyết định về việc cử bà Trần Xuân Hằng, giảng viên khoa Thuế - Hải quan dự tuyển ngành TC-NH tại UFM  
 • 03/05/2017

Quyết định về việc cử bà Trần Xuân Hằng, giảng viên khoa Thuế - Hải quan dự tuyển ngành TC-NH tại UFM

Quyết định về việc cử bà Trần Xuân Hằng, giảng viên khoa Thuế - Hải quan dự tuyển ngành TC-NH tại UFM

Quyết định về việc cử ông Lượng Văn Quốc, giảng viên Khoa Quản Trị kinh Doanh dự tuyển nghiên cứu sinh ngành QTKD tại UFM  
 • 03/05/2017

Quyết định về việc cử ông Lượng Văn Quốc, giảng viên Khoa Quản Trị kinh Doanh dự tuyển nghiên cứu sinh ngành QTKD tại UFM

Quyết định về việc cử ông Lượng Văn Quốc, giảng viên Khoa Quản Trị kinh Doanh dự tuyển nghiên cứu sinh ngành QTKD tại UFM

Quyết định về việc cử bà Nguyễn Thái Hà, Giảng viên khoa Marketing dự tuyển nghiên cứu sinh ngành QTKD tại UFM  
 • 03/05/2017

Quyết định về việc cử bà Nguyễn Thái Hà, Giảng viên khoa Marketing dự tuyển nghiên cứu sinh ngành QTKD tại UFM

Quyết định về việc cử bà Nguyễn Thái Hà, Giảng viên khoa Marketing dự tuyển nghiên cứu sinh ngành QTKD tại UFM

Quyết định về việc cử ông Trương Quốc Dũng, giảng viên khoa Du lịch dự tuyển ngành QTKD tại UFM  
 • 03/05/2017

Quyết định về việc cử ông Trương Quốc Dũng, giảng viên khoa Du lịch dự tuyển ngành QTKD tại UFM

Quyết định về việc cử ông Trương Quốc Dũng, giảng viên khoa Du lịch dự tuyển ngành QTKD tại UFM