Mẫu phiếu điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (bản word)  
Mẫu văn bản có tên loại khác (VD: Thông báo, Kế hoạch, Hướng dẫn, Báo cáo...)  
Mẫu văn bản (được ban hành, phê duyệt kèm theo quyết định quy định gián tiếp, VD: Quy chế, Quy định ban hành nội bộ UFM)  
Mẫu Quyết định (quy định gián tiếp)  
Mẫu Quyết định (cá biệt) quy định trực tiếp  
Mẫu Nghị quyết (cá biệt)  
Mẫu Công văn  
  • 06/10/2021

Mẫu Công văn

Đơn đề nghị xác nhận công tác (bản word)  
Đơn đề nghị xác nhận công tác  
Đơn đề nghị giải quyết nghỉ phép...