Thông báo số 1058/TB-ĐHTCM ngày 11/10/2021 của UFM về việc điều chỉnh thông tin và quá trình tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Xem bản Word mẫu PHIẾU ĐIỀU CHỈNH...tại chuyên mục Biểu mẫu  
Thông báo số 1022/TB-ĐHTCM ngày 02/10/2021 của UFM về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (NHTN)  
Thông báo số 1020/TB-ĐHTCM ngày 01/10/2021 của UFM về phương thức làm việc của Trường phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố  
Thông báo số 1019/TB-ĐHTCM ngày 30/9/2021 của UFM về việc tiếp tục triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến học kỳ cuối năm 2021 để thực hiện phòng chống dịch COVID-19  
Thông báo số 995/TB-ĐHTCM ngày 24/9/2021 của UFM về việc đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động và bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2021  
Thông báo 805/TB-ĐHTCM của UFM về Kết luận cuộc họp giao ban Quý II/2021  
Thông báo số 336/TB-ĐHTCM ngày 06/4/2020 của UFM về việc đăng ký thi đua năm 2020