Thông báo số 1486/TB-ĐHTCM ngày 23/12/2021 của UFM về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2022  
Mẫu kèm theo Thông báo 1460/TB-ĐHTCM ngày 20/12/2021  
Thông báo số 1460/TB-ĐHTCM ngày 20/12/2021 của UFM về việc thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh năm 2022  
Thông báo số 1363/TB-ĐHTCM ngày 02/12/2021 của UFM về việc thực hiện công khai các việc để viên chức, người lao động, người học biết  
Thông báo số 1323/TB-ĐHTCM ngày 29/11/2021 của UFM về lịch tiếp công dân của Hiệu trưởng  
Thông báo số 1317/TB-ĐHTCM ngày 26/11/2021 của UFM về hồ sơ trình Ban Giám hiệu ký và quy trình gửi hồ sơ trình ký  
Thông báo số 1058/TB-ĐHTCM ngày 11/10/2021 của UFM về việc điều chỉnh thông tin và quá trình tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Xem bản Word mẫu PHIẾU ĐIỀU CHỈNH...tại chuyên mục Biểu mẫu  
Thông báo số 1022/TB-ĐHTCM ngày 02/10/2021 của UFM về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (NHTN)  
Thông báo số 1020/TB-ĐHTCM ngày 01/10/2021 của UFM về phương thức làm việc của Trường phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố  
Thông báo số 1019/TB-ĐHTCM ngày 30/9/2021 của UFM về việc tiếp tục triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến học kỳ cuối năm 2021 để thực hiện phòng chống dịch COVID-19